ΡΑΑ
Δημ:
01-03-2018
Λήξη:
15-03-2018
STR-ESFRI (Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΝΓΛ469ΗΞΩ-ΦΗΞ ΚΩΔ.: GD.186.STRE-0218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
28-02-2018
Λήξη:
16-04-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6F26469HΞΩ-ΗΝ6 ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ΧΑΝ.0118
ΙΕΛ
Δημ:
22-02-2018
Λήξη:
09-03-2018
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.APOL-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.D4I-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ATH.ΧΑΝ-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Υποέργο 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα»
ΚΩΔ.: ILSP.184.APOL-1217
ΙΕΛ
Δημ:
24-01-2018
Λήξη:
09-02-2018
Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)
ΚΩΔ.: ILSP.184.ΥΠ.iM-1217
ΙΕΛ
Δημ:
24-01-2018
Λήξη:
09-02-2018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
22-12-2017
Λήξη:
10-01-2018
Yποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΓΖΖ469ΗΞΩ-ΣΨΩ ΚΩΔ.: ILSP.181.DR-XAN-1017
ΙΕΛ
Δημ:
10-11-2017
Λήξη:
24-11-2017
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2017
Λήξη:
24-11-2017

Pages