Προσκλήσεις για συνεργάτες

«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΚΩΔ.: ILSP.198.ΥΠ.DR-0718
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
12-11-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΠΡ3469ΗΞΩ-261 ΚΩΔ.: ILSP.206.iW-1018
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018
«STR-ESFRI - Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 73Y7469HJV-NX1 ΚΩΔ.: GD.206.STRe-1018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒ4Φ469ΗΞΩ-ΔΡΦ ΚΩΔ.: ILSP.205.PROS.ΧΑΝ.1018
ΙΕΛ
Δημ:
25-10-2018
Λήξη:
12-11-2018
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 60ΞΡ469ΗΞΩ-ΞΦΜ ΚΩΔ.: ILSP.203.ANAD-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
04-10-2018
Λήξη:
19-10-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 73ΟΟ469ΗΞΩ-ΨΓΩ ΚΩΔ.: ILSP.203.DR-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
04-10-2018
Λήξη:
19-10-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΙΕΛ
Δημ:
14-09-2018
Λήξη:
28-09-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.201.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
06-09-2018
Λήξη:
27-09-2018
«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΛΘ7469ΗΞΩ-1ΒΒ ΚΩΔ.: ILSP.200.EST-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-08-2018
Λήξη:
12-09-2018
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Τ1Σ469ΗΞΩ-2ΙΡ ΚΩΔ.: ILSP.200.GRE-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-08-2018
Λήξη:
12-09-2018
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω01Α469ΗΞΩ-6Ε3 ΚΩΔ.: ILSP.200.ADV-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
08-08-2018
Λήξη:
24-08-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΝΒΕ469ΗΞΩ-Ο7Ο ΚΩΔ.: ILSP.200.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
02-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΒΘΦ469ΗΞΩ-06Ω ΚΩΔ.: ILSP.200.APOL-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
17-08-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5ΛΖ469ΗΞΩ-ΞΝΣ ΚΩΔ.: ILSP.198.DR-ΧΑΝ.0718
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
Λήξη:
06-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Μ49469ΗΞΩ-ΗΟΒ ΚΩΔ.: ILSP.198.APOL-0718
ΙΕΛ
Δημ:
19-07-2018
Λήξη:
03-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΙ4Ζ469ΗΞΩ-3ΛΘ ΚΩΔ.: ILSP.196.APOL-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΑΓ469ΗΞΩ-6ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.196.D4I-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018

Pages