Προσκλήσεις για συνεργάτες

«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 65Κ6469ΗΞΩ-3Α2 ΚΩΔ.: GD.280.DSGD -1220
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
17-12-2020
Λήξη:
04-01-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
30-11-2020
Λήξη:
15-12-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΔ31469ΗΞΩ-ΕΞΛ ΚΩΔ.: GD.264.OILOG-0720_278e
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
19-11-2020
Λήξη:
15-12-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Ι97469ΗΞΩ-2ΣΙ ΚΩΔ.: GD.267.LOG-0920
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
09-09-2020
Λήξη:
09-10-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
09-09-2020
Λήξη:
24-09-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΔ1469ΗΞΩ-6ΘΧ ΚΩΔ.: GD.261.DP-0720
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
14-07-2020
Λήξη:
03-08-2020
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΞΨΧ469ΗΞΩ-ΦΧΡ ΚΩΔ.: ILSP.259.VOI.ΧΑΝ.0620
ΙΕΛ
Δημ:
19-06-2020
Λήξη:
06-07-2020
«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ7ΘΟ469ΗΞΩ-ΙΚ3 ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-B.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
28-05-2020
Λήξη:
11-06-2020
«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΘΑ6469ΗΞΩ-4ΩΖ ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-A.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
28-05-2020
Λήξη:
11-06-2020
« Ανάπτυξη και Λειτουργία Corallia (DEV-OP)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Χ6Φ469ΗΞΩ-ΚΡ7 ΚΩΔ.: COR-2020-05
CORALLIA
Δημ:
26-05-2020
Λήξη:
10-06-2020
ΙΠΣΥ
Δημ:
26-05-2020
Λήξη:
30-06-2020
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΓΡΥ469ΗΞΩ-ΞΕ5 ΚΩΔ.: ILSP.256.VOI.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
25-05-2020
Λήξη:
08-06-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
19-05-2020
Λήξη:
02-06-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΟΩ6469ΗΞΩ-938 ΚΩΔ.: ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
18-05-2020
Λήξη:
02-06-2020
Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω2ΚΛ469ΗΞΩ-ΖΩΙ ΚΩΔ.: ILSP.255.DRASI-LEX-0520
ΙΕΛ
Δημ:
08-05-2020
Λήξη:
22-05-2020

Pages