Προσκλήσεις για συνεργάτες

«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: 6Ζ3Δ469ΗΞΩ-ΔΥΤ ΚΩΔ.: ILSP.194.DR-ΧΑΝ.0618
ΙΕΛ
Δημ:
13-06-2018
Λήξη:
28-06-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 6ΨΥΔ469ΗΞΩ-9Ξ8 ΚΩΔ.: ILSP.193.ΥΠ.DR-0518
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2018
Λήξη:
06-07-2018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-06-2018
Λήξη:
18-06-2018
ΙΕΛ
Δημ:
24-05-2018
Λήξη:
08-06-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΡΖΙ469ΗΞΩ-Ζ7Δ ΚΩΔ.: ILSP.190.APOL-0418
ΙΕΛ
Δημ:
02-05-2018
Λήξη:
31-05-2018
Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: GD.188.ΓΡΑΜ.-0318
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
30-03-2018
Λήξη:
16-04-2018
ΙΕΛ
Δημ:
20-03-2018
Λήξη:
04-04-2018
iMuSciCA- Interactive Music Science Collaborative Activities Σύμβαση έργου
ΡΑΑ
Δημ:
01-03-2018
Λήξη:
15-03-2018
STR-ESFRI (Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΝΓΛ469ΗΞΩ-ΦΗΞ ΚΩΔ.: GD.186.STRE-0218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
28-02-2018
Λήξη:
16-04-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6F26469HΞΩ-ΗΝ6 ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ΧΑΝ.0118
ΙΕΛ
Δημ:
22-02-2018
Λήξη:
09-03-2018
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.APOL-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.D4I-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ATH.ΧΑΝ-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Υποέργο 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα»
ΚΩΔ.: ILSP.184.APOL-1217
ΙΕΛ
Δημ:
24-01-2018
Λήξη:
09-02-2018
Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)
ΚΩΔ.: ILSP.184.ΥΠ.iM-1217
ΙΕΛ
Δημ:
24-01-2018
Λήξη:
09-02-2018
Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: GD.183.NOM.-1217
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
22-12-2017
Λήξη:
10-01-2018

Pages