Προσκλήσεις για συνεργάτες

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-05-2017
Λήξη:
12-05-2017
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-04-2017
Λήξη:
20-04-2017
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΩΙ3469ΗΞΩ-ΣΟ6 ΚΩΔ.: ILSP.162.ΑΑ6.KD.XANTHI.0916
ΙΕΛ
Δημ:
31-10-2016
Λήξη:
16-11-2016
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-08-2016
Λήξη:
12-08-2016
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-08-2016
Λήξη:
12-08-2016
ΙΕΛ
Δημ:
14-09-2015
Λήξη:
21-09-2015

Pages