Προσκλήσεις για συνεργάτες

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΒΘΦ469ΗΞΩ-06Ω ΚΩΔ.: ILSP.200.APOL-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
17-08-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΝΒΕ469ΗΞΩ-Ο7Ο ΚΩΔ.: ILSP.200.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
02-08-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5ΛΖ469ΗΞΩ-ΞΝΣ ΚΩΔ.: ILSP.198.DR-ΧΑΝ.0718
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
Λήξη:
06-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Μ49469ΗΞΩ-ΗΟΒ ΚΩΔ.: ILSP.198.APOL-0718
ΙΕΛ
Δημ:
19-07-2018
Λήξη:
03-08-2018
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΑΓ469ΗΞΩ-6ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.196.D4I-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΙ4Ζ469ΗΞΩ-3ΛΘ ΚΩΔ.: ILSP.196.APOL-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: 6Ζ3Δ469ΗΞΩ-ΔΥΤ ΚΩΔ.: ILSP.194.DR-ΧΑΝ.0618
ΙΕΛ
Δημ:
13-06-2018
Λήξη:
28-06-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 6ΨΥΔ469ΗΞΩ-9Ξ8 ΚΩΔ.: ILSP.193.ΥΠ.DR-0518
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2018
Λήξη:
06-07-2018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-06-2018
Λήξη:
18-06-2018
ΙΕΛ
Δημ:
24-05-2018
Λήξη:
08-06-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΡΖΙ469ΗΞΩ-Ζ7Δ ΚΩΔ.: ILSP.190.APOL-0418
ΙΕΛ
Δημ:
02-05-2018
Λήξη:
31-05-2018
Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: GD.188.ΓΡΑΜ.-0318
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
30-03-2018
Λήξη:
16-04-2018
ΙΕΛ
Δημ:
20-03-2018
Λήξη:
04-04-2018
iMuSciCA- Interactive Music Science Collaborative Activities Σύμβαση έργου
ΡΑΑ
Δημ:
01-03-2018
Λήξη:
15-03-2018

Pages