Η καθ. Φοίβη Κουντούρη συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή που θα εκπονήσει το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης για την οικονομία

17-01-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Η καθ. Φοίβη Κουντούρη, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργαζόμενη Καθηγήτρια στο ΕΚ "Αθηνά", ορίστηκε να συμβάλει ως μέλος με συμβουλευτικό ρόλο στην Επιτροπή που θα εκπονήσει το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία.
 
H Επιτροπή αποτελείται από οικονομολόγους που συνδυάζουν επιστημονική εξειδίκευση, διεθνή καταξίωση, γνώση της αγοράς και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού οικονομικής πολιτικής. Η Επιτροπή θα συνδυάζει για το έργο της την εμπειρία από διεθνείς πρακτικές για ανάπτυξη με τα ειδικότερα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας που εξέρχεται από βαθιά δεκαετή κρίση, ώστε να προταθεί σχέδιο που θα μεγιστοποιεί τους ρυθμούς ανάπτυξης σε ορίζοντα δεκαετίας και με έμφαση επιλογών πολιτικής στην πρώτη πενταετία.
 
Αξίζει να σημειωθεί οτι η καθ. Φοίβη Κουντούρη διευθύνει το EIT Climate-KIC Hub στην Ελλάδα, στο οποίο το ΕΚ "Αθηνά" λειτουργεί ως συντονιστής του έργου. Περισσότερες πληροφορίες για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορείτε να βρείτε εδώ.