Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Pioneers into Practice» μόλις άνοιξαν!

Πρόγραμμα κινητικότητας και συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής

05-05-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Το πρόγραμμα «Pioneers into Practice» φιλοδοξεί να φέρει κοντά επαγγελματίες και οργανισμούς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για δικτύωση και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και για δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 
Για επαγγελματίες
Είστε επαγγελματίας που θέλει να αναπτύξει καινούριες δεξιότητες και να διευρύνει τις γνώσεις του; Είστε επαγγελματίας με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες; Με άλλα λόγια, είστε ένας "Pioneer"; Θα θέλατε να δημιουργήσετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συνεισφέρουν σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα; Δηλώστε συμμετοχή για μια ευκαιρία να εργαστείτε για 4-6 βδομάδες σε θέματα κλιματικής καινοτομίας σε μια από τις 15 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη.
 
Για επιχειρήσεις
Είστε επιχείρηση ή οργανισμός που επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν "Pioneer" από την Ευρώπη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κλιματικών προκλήσεων; Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Pioneers into Practice» στην Κύπρο.
 
Pioneers into Practice στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ως "Pioneer", θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε για διάστημα 4-6 εβδομάδων (σε περιφερειακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο) σε μία επιχείρηση ή οργανισμό με τομέα δραστηριοτήτων τις καθαρές τεχνολογίες, τη βιώσιμη ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την τοποθέτηση σας σε μία επιχείρηση "οικοδεσπότης", θα λάβετε εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτόμου τρόπου σκέψης στους σχετικούς τομείς. Ως επιχείρηση, θα έχετε την ευκαιρία να «φιλοξενήσετε» στον οργανισμό ή την επιχείρησή σας ένα "Pioneer" από την Ελλάδα ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που θα εργαστεί μαζί σας για συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.
 
Φέτος, η Ελλάδα και η Κύπρος ενώνουν δυνάμεις με το «Pioneers into Practice» να συνδιοργανώνεται από το EIT Climate-KIC Hub Cyprus, το οποίο εκπροσωπείται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου κάτω από την ηγεσία του Σάββα Βλάχου και το EIT Climate-KIC Hub Greece, του οποίου ηγείται το Research and Innovation Center "Athena" και διευθύνεται από την καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη.
 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις περιορισμένες θέσεις του προγράμματος έως την 1η Ιουνίου 2020 για τους Pioneers και έως τις 16 Ιουνίου 2020 για τους Hosts. Περισσότερες πληροφορίες: pioneers.climate-kic.org