Ερευνητικές δράσεις COVID-19

Η ιστοσελίδα αποτελεί ενημερωτικό οδηγό στην αναζήτηση επιστημονικού περιεχομένου και συνεργασιών, και περιλαμβάνει ερευνητικές δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς κλινικές μελέτες και λοιπές πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό της χώρας. Ερευνητές, οργανισμοί και πολίτες πληροφορούνται για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα πάσης φύσεως επιστημονικών προσπαθειών.


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Κατά τα πρώτα στάδια εξάπλωσης του κορονοϊού (CΟVID_19) στη χώρα μας και υπό καθεστώς περιορισμού, δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, ένα πολυλειτουργικό και διαδραστικό πάνελ (dashboard) παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με: (α) την ημερήσια εξέλιξη των κρουσμάτων (β) την χω

Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης (Ε.Ο.Μ.Σ.)

Η μελέτη ESCAPE, με τίτλο «Προσωποποιημένη ανοσοθεραπεία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της οργανικής δυσπραγίας που συνδέεται με λοίμωξη από τον νέο ιό SARS-CoV-2 (COVID-19)». Πρόκειται για πολυκεντρική μελέτη στην οποία συμμετέχουν 18 κέντρα και η οποία διεξάγεται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης (Ε.Ο.Μ.Σ.)

Η μελέτη SAVE με τίτλο: «Αξιολόγηση του κινδύνου από τον βιοδείκτη suPAR και πρώιμη αντιμετώπιση της σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας της νόσου COVID-19 με την χορήγηση anakinra».

Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρεία

Η μελέτη GRECCO-19 με τίτλος: «Χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με coronavirus disease-19 (COVID-19) για την πρόληψη εξέλιξης και των επιπλοκών της νόσου». Στη μελέτη συμμετέχουν 24 κέντρα αποκλειστικά από την Ελλάδα και αναμένεται να εισαχθούν σε αυτήν 180 ασθενείς.

ELIXIR-GR

Η υποδομή του ELIXIR προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για να χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές στην έρευνα του ιού COVID-19, από βάσεις δεδομένων, λογισμικά για ανάλυση δεδομένων μέχρι και δημοσιεύσεις σχετικά με τον κορωνοϊό.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Το Αποθετήριο HARDMIN είναι το αποθετήριο ερευνητικών δεδομένων του ΣΕΑΒ. Το αποθετήριο, εξορισμού, είναι διασυνδεμένο και διαλειτουργικό με την Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων - HELIX.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον COVID-19 και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα προκειμένου να υποστηρίξει το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

239 επιστήμονες από όλο τον κόσμο -ειδικοί σε θέματα μετάδοσης ασθενειών και αερολυμάτων - υπέγραψαν ένα γράμμα που δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουλίου 2020 στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Clinical Infectious Diseases» με τίτλο «Ιt is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19».

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

Η τεχνολογία υπολογιστικού πλέγματος (Grid computing) είναι μία ώριμη τεχνολογία για την εκτέλεση υπολογισμών και την επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας. H ΕΔΥΤΕ σε συνεργασια με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ προσφέρει την ελληνική υπολογιστική πλέγματος HellasGrid.

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

Η υπηρεσία ViMa παρέχει πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής τους ή για πειραματικούς σκοπούς.

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας προσφέρει την Υπηρεσία Νέφους - Okeanos με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service).

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας παρέχει υπολογιστκούς πόρους υψηλών επιδόσεων στις ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές και ερευνητικές κοινότητες για την πραγματοποιήση επιστημονικής έρευνας.

Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων - HELIX

Το HELIX, η Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων, είναι η εθνική ψηφιακή υποδομή για την υποστήριξη της έρευνας έντασης δεδομένων. Στόχος του HELIX είναι να διευκολύνει την ανακάλυψη, το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση των επιστημονικών δεδομένων.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) από την αρχή της εμφάνισης του νέου κορονοϊού SARSCoV-2 βρίσκεται στην πρωτοπορία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 λειτουργώντας ως ένα από τα τρία ορισθένα σημεία αναφοράς.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Δημοσιεύτηκαν προσφάτως τα αρχικά αποτελέσματα κλινικής δοκιμής για τη ρεμντεσιβίρη ως θεραπεία για τη νόσο COVID-19. Διεξήχθη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ενδοφλέβιας χορήγησης ρεμντεσιβίρης σε νοσηλευόμενα ενήλικα άτομα με COVID-19 και ένδειξη λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Η Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του ΟΠΑ δημιούργησε μηχανή αναζήτησης στο πλαίσιο του COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19) με στόχο να διευκολύνει το χρήστη στη διαδικασία αναζήτησης δεδομένων.

Instruct - ERIC

Η ευρωπαϊκή υποδομή Instruct-ERIC για να υποστηρίξει την έρευνα σχετικά με το SARS-CoV-2 και το COVID-19, δημιούργησε ένα Κέντρο Πόρων για τον COVID-19.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Tο ΙΣΝ εστιάζει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και προκλήσεων της χώρας σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα με δωρεά συνολικού ύψους $11,9 εκατομμυρίων (€11 εκατομμυρίων) που προσβλέπει -σε πρώτη φάση- στην άμεση υποστήριξη εργαζομένων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς, στη διασφάλ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Διαδικτυακό παρατηρητήριο για την αποτύπωση και τη διερεύνηση συσχετίσεων πολλαπλών συνόλων δεδομένων σχετικά με τον COVID-19.

Pages