Με μια ματιά...


Η προ
ώθηση της αριστείας, της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κρίσιμο τομέα των Τεχνολογιών της Γνώσης και της Επικοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των αξιών που θεραπεύει το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Μέσα από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, στρατηγικές ανάπτυξης τεχνολογικών οικοσυστημάτων, δράσεις καινοτομικών εφαρμογών στο πλαίσιο των τεχνολογιών αυτών και ενέργειες μεταφοράς τόσο των γνώσεων όσο και των τεχνολογικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το ΕΚ Αθηνά πραγματώνει τη αποστολή του για την συμμετοχή της χώρας τόσο στην στρατηγική “Ευρώπη 2020” όσο και στην παγκόσμια απαίτηση για έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για όλους.

 


 
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλ.Τσίπρα και υπουργικού κλιμακίου στο Παράρτημα του ΕΚ "Αθηνά" στην Ξάνθη
logo

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Επίσκεψη Πρωθυπουργού κ.Αλ. Τσίπρα στο ΕΚ “Αθηνά” - Ξάνθη 25.11.2016


Μήνυμα υποστήριξης στην ερευνητική κοινότητα της χώρας έστειλε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θράκη. Ο Πρόεδρος του ΕΚ «ΑΘηνά», καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης και ο Υπεύθυνος του Παραρτήματος Ξάνθης δρ.Νέστορας Τσιρλιγκάνης υποδέχτηκαν τον πρωθυπουργό της χώρας και το υπουργικό κλιμάκιο που τον συνόδευε, στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου στην Ξάνθη.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ
logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

 

Το «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης προκειμένου να επιλέξει ένα μέλος (1) με τον αναπληρωτή του (1) για την συγκρότηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερομένους διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής ή της διασποράς να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.


Οι πράξεις του ΕΚ "Αθηνά"

diavgeia.gov.gr
Ερευνητικά Ινστιτούτα
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ilsp_logo

Ισχυρή ερευνητική βάση, εύρωστες τεχνολογίες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη φυσική επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

isi_logo


Τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής για το βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Ζητούμενο η καινοτομία και ην αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

imis_logo_new

Διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών πόρων, βάσεις δεδομένων, πληροφορικά συστήματα και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους

 

Μονάδες
Corallia – Ανάπτυξη Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών
Σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου τομέα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε παραγωγικούς τεχνολογικούς τομείς έντασης γνώσης και εξαγωγικού δυναμικού.


ΜΟΔΙΑΠ – Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων

Υποστηρίζει την συμμετοχή της Ελλάδας ως μέλους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και προωθεί τη χρήση προηγμένων μεθόδων στην επιστήμη και την τεχνολογία του Διαστήματος.

ΡΑΑ – Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης

Αντίκειμενο είναι θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα στην τομή της πληροφορικής με τις επικοινωνίες, την επεξεργασία σήματος, την υπολογιστική όραση, τη μηχανική μάθηση, τη στατιστική και τα γνωσιακά συστήματα.
ΠΕΔΙΤΕ - Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών
Τεχνολογίες περιβαλλοντικών δράσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών, ρομποτικής κ.λπ., με στόχο την κοινωνική ευημερία. Υποστήριξη παραγωγικών διεργασιών, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (ιδιαίτερα για δυσπρόσιτες περιοχές), στοχευμένες τεχνολογίες.