Με μια ματιά...


Η προ
ώθηση της αριστείας, της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κρίσιμο τομέα των Τεχνολογιών της Γνώσης και της Επικοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των αξιών που θεραπεύει το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Μέσα από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, στρατηγικές ανάπτυξης τεχνολογικών οικοσυστημάτων, δράσεις καινοτομικών εφαρμογών στο πλαίσιο των τεχνολογιών αυτών και ενέργειες μεταφοράς τόσο των γνώσεων όσο και των τεχνολογικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το ΕΚ Αθηνά πραγματώνει τη αποστολή του για την συμμετοχή της χώρας τόσο στην στρατηγική “Ευρώπη 2020” όσο και στην παγκόσμια απαίτηση για έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για όλους.

 


 
Εργαστήριο: Χορός και Τεχνολογία: Μαθαίνουμε διαδρώντας, δημιουργούμε αναλύοντας
logo

Εργαστήριο

Χορός και Τεχνολογία: Μαθαίνουμε διαδρώντας, δημιουργούμε αναλύοντας

6-7 Ιουλίου 2016, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

 

Πώς συνδέονται οι σύγχρονες τεχνολογίες ενσώματης διάδρασης με την εκμάθηση χορού και την ανθρώπινη δημιουργικότητα;

 

Στις 6 και 7 Ιουλίου 2016 ένα διαφορετικό εργαστήριο διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: ‘Χορός και Τεχνολογία: Μαθαίνουμε διαδρώντας, δημιουργούμε αναλύοντας’.


Βραδιά του Ερευνητή 2016: Πληροφορική - Μία επιστημη, πολλές εφαρμογές. Ανακάλυψε, Δημιούργησε, Παίξε, Πειραματίσου
logo

Το ΕΚ "Αθηνά" στη "Βραδιά του Ερευνητή" 2016

Για ακόμα μια χρονιά το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” συμμετέχει δυναμικά στις εκδηλώσεις της «Βραδιάς του Ερευνητή» και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια εμπειρία επιστήμης, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας.


Οι πράξεις του ΕΚ "Αθηνά"

diavgeia.gov.gr
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ilsp_logo
Ισχυρή ερευνητική βάση, εύρωστες τεχνολογίες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη φυσική επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
isi_logo
Τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής για το βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Ζητούμενο η καινοτομία και ην αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
imis_logo_new
Διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών πόρων, βάσεις δεδομένων, πληροφορικά συστήματα και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους

units...