Η Πληροφορική στην υπηρεσία της Βιοϊατρικής: τo EK «Aθηνά» συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας

09-07-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας τίθεται στο εξής μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” καθώς το Κέντρο συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας στην Ογκολογία, μια εθνική δράση που αποβλέπει στην θεραπεία ασθενών μέσα από εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες και κλινικές εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής, προσβάσιμες από όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
 
Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μεγαλύτερη των 5,4 εκ. € και διετή διάρκεια υλοποίησης, η εμβληματική και πρωτοποριακή δράση του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΠΕΘ) και του Υπουργείου Υγείας ξεκίνησε την λειτουργία της με τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ) - δύο στην Αθήνα, μία στην Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη.
 
Η πολύτιμη εθνική βάση δεδομένων προς ερευνητική και κλινική αξιοποίηση που θα αναπτύξει το Δίκτυο, θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες μονάδες γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης, διαπιστευμένες βιοτραπεζες, και ειδική υπολογιστική πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων βιοϊατρικών δεδομένων. Στόχος της πλατφόρμας είναι να προσφέρει τα δεδομένα για εξειδικευμένη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και μειώνοντας σημαντικά το κόστος περίθαλψης.
 
Το ΕΚ "Αθηνά" συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση εργαλείων, υπηρεσιών και συστημάτων οργάνωσης, επεξεργασίας, και ανάλυσης βιοϊατρικών Δεδομένων. Ειδικότερα, θα συμβάλει στον σχεδιασμό, δημιουργία και λειτουργία κατανεμημένου αποθετηρίου, στην ενσωμάτωση, μετασχηματισμό, μεταφόρτωση και εναρμόνιση Βιοδεδομένων, στην ανάπτυξη ροών εργασίας προσδιορισμού βέλτιστων εξατομικευμένων δοσολογικών σχημάτων φαρμακευτικής αγωγής, στην ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης και μοντελοποίησης ετερογενών βιοϊατρικών δεδομένων και στην ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιημένης, επεκτάσιμης και πολυδιάστατης ανάλυσης βιοϊατρικής βιβλιογραφίας.
 
Για την ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου στον τομέα της βιοπληροφορικής και της διαχείρισης δεδομένων μίλησε ο Θεόδωρος  Δαλαμάγκας, αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ)/ΕΚ "Αθηνά",  στην πρώτη ανοικτή εκδήλωση που διοργανώθηκε για το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας, την Τετάρτη 20 Ιουνίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 
 
Στις Μονάδες Ιατρικής Ακρίβειας (ΜΙΑ) συμμετέχουν έντεκα ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, με αξιοσημείωτη δράση στον χώρο της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής και της πληροφορικής, μεταξύ των οποίων το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το ΕΚΒΕ Φλέμινγκ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη. Σταδιακά μάλιστα, το Δίκτυο θα επεκτείνει τη συνεργασία του με ογκολογικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε πλήθος ασθενών. 
 
Το ΕΚ “Αθηνά” βρίσκεται απο την αρχή ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά στην επιτυχία της δράσης αυτής που φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη με τις προηγμένες ιατρικά χώρες.