Ανθρώπινο Δυναμικό PDF Εκτύπωση E-mail

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά απασχολεί 29 Ερευνητές όλων των βαθμίδων, καθώς και 5 Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες. Επίσης συνεργάζεται με πάνω από 190 επιστημονικούς και τεχνικούς συνεργάτες στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και με 40 περίπου μέλη ΔΕΠ. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό ανέρχεται σε περίπου 30 εργαζόμενους.