Οργάνωση PDF Εκτύπωση E-mail

Οργάνωση

Οργανωτική Δομή

Στο ΕΚ Αθηνά εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα :

Με το νόμο 4051/2012, το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) συγχωνεύτηκε στο ΙΕΛ, ενώ το Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (ΙΔΕΤ) συγχωνεύτηκε με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσωμοίωσης (ΙΠΣΥΠ) σε ένα νέο Ινστιτούτο με όνομα Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ).

Στο Κέντρο έχουν ιδρυθεί, και λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, οι παρακάτω μονάδες:

Διάρθωση Γενικής Διεύθυνσης