Επικαιρότητα

Η Πληροφορική στην υπηρεσία της Βιοϊατρικής: τo EK «Aθηνά» συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας

09-07-2018
Στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας τίθεται στο εξής μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” καθώς...

CAPSELLA: Το καινοτόμο εργαστήριο για τη γεωργική βιολογική ποικιλότητα

03-07-2018
Το CAPSELLA αναπτύσει εφαρμογές καινοτόμων ICT λύσεων για την...

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας", με συμμετοχή του ΕΚ "Αθηνά"

02-07-2018
Ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Data science and Information Technologies)...

H μάθηση αποκτά νέο χαρακτήρα: 4 εκπαιδευτικές δράσεις για την πλατφόρμα slidewiki.org

29-06-2018
Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" ανακοινώνει την έναρξη τεσσάρων πιλοτικών δράσεων για τη δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση της πλατφόρμας...