ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών

Ενιαίο σημείο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και πόρους

05-10-2021
ΕΚ "Αθηνά"

Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες συναντούν τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία σε έναν νέο ψηφιακό χώρο: την πύλη υπηρεσιών της ερευνητικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, της εθνικής υποδομής που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές. Η  ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ συγκροτείται από τη σύμπραξη της Εθνικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL  και του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ– συνιστώσες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH, συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και αριθμεί 10 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).
 
Η νέα διαδικτυακή πύλη αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και πόρους που προσφέρονται από  την Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, υποστηρίζοντας ερευνητές, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες.

Ο Συντονιστής της Πράξης, Καθηγητής Πάνος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε σχετικά: "Η πύλη υπηρεσιών της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, προσφέροντας πρόσβαση σε πλήθος ψηφιακών πόρων και υπηρεσιών και στους τρόπους χρήσης τους, μεμονωμένης και συνδυαστικής. Θα συμβάλει έτσι στη ανάπτυξη των τόσο αναγκαίων κοινοτήτων πρακτικής στους χώρους των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών και της γλωσσικής τεχνολογίας. Η πιλοτική ψηφιακή συλλογή για τη Δεκαετία του 1940, η οποία περιλαμβάνεται στην πύλη, αποτελεί παράδειγμα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας από την ενιαία, συνδυαστική πρόσβαση σε αυτοτελείς ψηφιακούς πόρους. Ευχαριστώ τα στελέχη του ΕΚ «Αθηνά» για τη δημιουργία της πύλης και τους εταίρους της Πράξης ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ για τη συμβολή τους στο περιεχόμενο και την επιτυχή λειτουργία της, αλλά και γενικότερα για τη δημιουργική συνεργασία των δικτύων DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και CLARIN:EL. Με την ευκαιρία, ευχαριστώ επίσης, όλους τους συνδεδεμένους εξωτερικούς φορείς για τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ".
 
Περιηγηθείτε στους καταλόγους της πύλης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους, όπως αποθετήρια και συλλογές, μητρώα, σώματα κειμένων, θησαυρούς όρων, και άλλα σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένων. Αξιοποιήστε ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία που υποστηρίζουν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των πόρων, από την πρόσκτηση ή τη δημιουργία, έως την τεκμηρίωση, την εξαγωγή γνώσης, την ανάλυση, την επισημείωση, την επιμέλεια, την οπτικοποίηση και τελικά τη δημοσίευσή τους. Δημιουργήστε, μοιραστείτε και δημοσιοποιήστε ψηφιακές συλλογές, συναθροίζοντας και ευρετηριάζοντας τα μεταδεδομένα τους, και αναζητήστε συνδυαστικά το περιεχόμενό τους μέσα από κοινά ευρετήρια. Μάθετε για τις εργασίες ψηφιακής επιμέλειας και χρησιμοποιήστε τους οδηγούς χρήσης της πύλης ανάλογα με την ιδιότητά σας και την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε.
 
Τέλος, περιηγηθείτε στην ψηφιακή συλλογή για τη Δεκαετία 1940, που συγκεντρώνει μεταδεδομένα αρχειακών τεκμηρίων της εποχής από έξι διαφορετικούς οργανισμούς μνήμης. Μέσα από την πιλοτική ανάπτυξη της ψηφιακής συλλογής για τη Δεκαετία 1940 και έχοντας εφαρμόσει εργασίες ψηφιακής επιμέλειας με χρήση των υπηρεσιών και εργαλείων που διατίθενται στην Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, παρέχεται ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής και αναζήτησης στο αθροιστικό περιεχόμενο των διαφορετικών αυτών αρχείων για ερευνητικούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι, μπορεί κανείς να ανακαλύψει χιλιάδες ψηφιοποιημένα έγγραφα, φωτογραφίες, έντυπα, χειρόγραφα και μαρτυρίες από διαφορετικές συλλογές που φωτίζουν διαφορετικές όψεις των γεγονότων της ταραγμένης αυτής περιόδου, και να παρακολουθήσει τη δράση προσώπων και συλλογικών οντοτήτων, όπως καταγράφεται από συχνά αντιτιθέμενες πλευρές.

 
H πύλη υπηρεσιών υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από το Ε. Κ. “Αθηνά” στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» (MIS 5002738) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31