Εκτύπωση

Εκδηλώσεις

Εκδήλωση 

Τίτλος:
Ομιλία προσκεκλημένης ερευνήτριας - Gema Ramírez-Sánchez
Πότε:
17.07.2013 - 17.07.2013 12.00 h - 14.00 h
Πού:
Αίθουσα Εκδηλώσεων, Κεντρικό Κτήριο - Μαρούσι
Κατηγορία:
Παρουσιάσεις - Ομιλίες

Περιγραφή

The Apertium Machine Translation platform and Prompsit: opportunities for research and business.

Gema Ramírez-Sánchez

17/7/2013

Abstract 
Apertium (http://www.apertium.org) is a free/open-source rule-based machine translation platform that provides tools for managing the linguistic data necessary to build a machine translation system for a given language pair, and linguistic data for a growing number of language pairs. The participation of engineers and linguists from Prompsit Language Engineering SA (http://www.prompsit.com) in the development of Apertium since its beginning 8 years ago, has made Prompsit an expert in this technology and its potential applications. We are currently developing and helping the development of more than 20 pairs of languages inside the Apertium platform. We are also developing hybrid systems combining rule-based approaches to MT with translation memories and statistical and example based MT systems, and we have been involved in the development of the parallel corpora crawler Bitextor (http://bitextor.sourceforge.net/). While machine translation has been the core business of Prompsit, an increasing demand on related technologies for named-entity or opinion classification has also brought new development and business opportunities to the company, which sees itself as a vehicle of marketing applied-research results as services.

 

Short-bio
Gema Ramírez-Sánchez is a translator, a computational linguist and the CEO of Prompsit Language Engineering, a spin-off company which was created inside the Transducens Research Group at the University of Alicante (http://transducens.dlsi.ua.es/) in 2006. Prompsit specialises in language technologies, mainly machine translation, information extraction and sentiment analysis.  Gema is visiting ILSP in the framework of Abu-MaTran (Automatic Building of Machine Translation, http://www.abumatran.eu/), an FP7 Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project that aims to enhance industry-academia cooperation in developing and exploiting Machine Translation technologies and resources. Prompsit and ILSP plan to exchange expertise in technologies for automatic acquisition of parallel and monolingual resources from the web.

Τόπος διεξαγωγής

Χώρος:
Αίθουσα Εκδηλώσεων, Κεντρικό Κτήριο
Οδός:
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
ΤΚ:
15125
Πόλη:
Μαρούσι
Χώρα:
Χώρα: gr

Περιγραφή

Χωρίς Περιγραφή