Διαύγεια - Οι πράξεις του ΕΚ "Αθηνά"

Όλες οι αποφάσεις του Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά"


Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ
  Ημ/νια: 21/07/2017 18:07:46
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: 7Ν3Σ469ΗΞΩ-ΞΤΠ
 • Εγκριση απόφασης μετακίνησης κ. Τόλη (Βόλος) στο πλαίσιο του έργου Capsella.
  Θέμα: Εγκριση απόφασης μετακίνησης κ. Τόλη (Βόλος) στο πλαίσιο του έργου Capsella.
  Ημ/νια: 21/07/2017 16:10:29
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: 6ΖΙΘ469ΗΞΩ-62Ζ
 • Εγκριση δαπανών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης.
  Θέμα: Εγκριση δαπανών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης.
  Ημ/νια: 21/07/2017 13:26:46
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: ΩΓΙΘ469ΗΞΩ-ΒΨ0
 • Εγκριση απόφασης μετακίνησης κ. Μακιού.
  Θέμα: Εγκριση απόφασης μετακίνησης κ. Μακιού.
  Ημ/νια: 21/07/2017 13:09:51
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: 7ΓΦΛ469ΗΞΩ-Π3Θ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Ημ/νια: 21/07/2017 11:42:07
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: ΩΥΝΑ469ΗΞΩ-ΕΘΚ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Ημ/νια: 21/07/2017 11:33:17
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: ΩΨΠΖ469ΗΞΩ-ΡΤΣ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Ημ/νια: 21/07/2017 11:28:42
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: 6Ο37469ΗΞΩ-9Ω0
 • ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ EΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Ημ/νια: 21/07/2017 11:25:46
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: ΨΠ1Σ469ΗΞΩ-0Α1
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
  Ημ/νια: 20/07/2017 15:21:40
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: 6Π0Γ469ΗΞΩ-7Δ3
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
  Ημ/νια: 20/07/2017 15:20:10
  Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»
  ΑΔΑ: 6Γ4Δ469ΗΞΩ-Κ06